Jak zapobiegać pożarom w czasie sezonu grzewczego?

Sezon Grzewczy a zagrozenie pozarowe

Jakie zagrożenia wiążą się ze spalaniem gazu?

Spalanie gazu może spowodować zatrucie tlenkiem węgla i dwutlenkiem węgla. Oba te zjawiska mogą być śmiertelne. Aby zapobiec tym niebezpiecznym skutkom, należy przestrzegać kilku wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Upewnij się, że gazociąg jest prawidłowo zainstalowany i zlokalizowany. Przewód gazowy powinien znajdować się w odległości co najmniej sześciu cali od ścian zewnętrznych, ale nie bliżej niż siding. W nowych domach i przybudówkach należy zgodnie z prawem zainstalować zawór bezpieczeństwa gazu. Zawór ten powinien być co najmniej raz w roku sprawdzany przez autoryzowaną firmę testującą. Przed włączeniem gazu należy upewnić się, że jest sprawny. Aby uchronić się przed tymi zagrożeniami, należy upewnić się, że urządzenie gazowe jest wyposażone w alarm.

Jakie zagrożenia wiążą się ze spalaniem paliw stałych?

Spalanie paliw stałych, takich jak drewno, węgiel drzewny czy węgiel, może uwalniać promieniujące ciepło. Jeżeli źródło paliwa nie jest odpowiednio wentylowane, ciepło w pomieszczeniu może znacznie podnieść jego temperaturę. Słabo izolowane pomieszczenie może również zwiększyć ryzyko pożaru, ponieważ ściany i sufit są wystawione na działanie zbyt wysokiej temperatury.

Jeśli w pomieszczeniu jest zbyt gorąco, należy przenieść się do innego pomieszczenia, aby ściany mogły się ochłodzić, uważając przy tym, aby nie uszkodzić mebli lub ścian. Należy również otworzyć okna, aby bryza mogła ochłodzić dom.

Wreszcie, należy unikać używania świec i innych źródeł ognia, ponieważ mogą one łatwo spowodować pożar.

ryzyko pozarowe

Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w domach podczas sezonu grzewczego?

 • Instalacje elektryczne - Pożary instalacji elektrycznych są najczęstszą przyczyną pożarów domów w sezonie grzewczym. Upewnij się, że instalacja elektryczna w Twoim domu jest aktualna i bezpieczna. Jeśli masz jakiekolwiek powody, aby przypuszczać, że instalacja uległa uszkodzeniu, natychmiast wezwij elektryka z uprawnieniami.
 • Zadymienie - Dym z pożaru jest niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem, które może się szybko rozprzestrzeniać. Może on wypełnić dom gęstym, dymnym powietrzem i zwiększyć ryzyko pożaru. Upewnij się, że dom jest dobrze wentylowany. Jeśli w domu czuć zapach dymu, należy otworzyć okna, aby wpuścić świeże powietrze. Upewnij się, że czujniki dymu działają prawidłowo.
 • Brak konserwacji - Należy uważnie obserwować system grzewczy domu. Ważne jest, aby raz w miesiącu sprawdzić, czy piec działa prawidłowo. Należy to samo zrobić w przypadku klimatyzatora. Jeśli zauważysz jakieś problemy, nie czekaj z ich naprawą. Czyść i konserwuj system grzewczy, aby zapobiec pożarom w sezonie grzewczym.

Jak bezpiecznie przejść przez sezon grzewczy?

 • Włączając piec lub klimatyzator, pamiętaj o bezpieczeństwie. Upewnij się, że włączasz urządzenie gazowe od zewnątrz domu i wyłączasz je od wewnątrz.
 • Upewnij się, że instalacja elektryczna jest aktualna i bezpieczna. Jeśli masz jakiekolwiek powody, aby sądzić, że instalacja uległa uszkodzeniu, natychmiast wezwij licencjonowanego elektryka.
 • Upewnij się, że dom jest dobrze wentylowany. Otwórz okna i wpuść świeże powietrze, jeśli czujesz zapach dymu z domu.
 • Upewnij się, że czujniki dymu działają prawidłowo.
 • Czyść i konserwuj system grzewczy, aby zapobiec pożarom w sezonie grzewczym.

Czym grozi pożar podczas sezonu grzewczego?

Ryzyko pożaru jest najczęstszym problemem związanym z bezpieczeństwem w sezonie grzewczym. Według danych Krajowego Systemu Zgłaszania Incydentów Pożarowych z 2018 roku, 34% pożarów domów miało miejsce w sezonie grzewczym.

Ryzyko pożaru jest szczególnie wysokie w miesiącach jesiennych i zimowych. Dlatego najlepszym sposobem na uniknięcie pożaru w sezonie grzewczym jest podjęcie działań zapobiegawczych już teraz. Ryzyko pożaru można zmniejszyć, stosując się do poniższych zaleceń:

 • Upewnij się, że rury gazowe są w dobrym stanie: W przypadku wycieku gazu istnieje ryzyko pożaru.
 • Upewnij się, że Twój komin jest w dobrym stanie: Zatkany lub uszkodzony komin może być przyczyną pożaru.
 • Upewnij się, że urządzenia i przewody elektryczne są w dobrym stanie: Uszkodzone przewody i urządzenia mogą być przyczyną pożaru.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji: Nieprawidłowa instalacja jest częstą przyczyną pożarów w domach.
 • Utrzymuj dom w czystości: Brudne i zagracone domy są bardziej narażone na pożar.