Co warto wiedzieć o pracy strażaka?

Praca w strazy pozarnej

Co należy zrobić żeby zostać strażakiem?

Zanim zostaniesz strażakiem, musisz wziąć udział w Akademii Pożarniczej. Program ten trwa około 180 dni i obejmuje zajęcia w klasie oraz zajęcia praktyczne. Po ukończeniu programu będziesz ratownikiem medycznym i być może zostaniesz strażakiem. Istnieje wiele różnych poziomów zatrudnienia w straży pożarnej, w zależności od departamentu, dla którego pracujesz:

 • Paramedycy
 • Kapitanowie straży pożarnej
 • Strażacy
 • Marszałek straży pożarnej
 • Śledczy straży pożarnej
 • Personel operacyjny w nagłych wypadkach

Jakie są najczęstsze wypadki podczas pracy strażaka?

Każdego roku w Polsce dochodzi średnio do wielu urazów związanych z pożarami. Pożary są główną przyczyną urazów wśród strażaków, a następnie upadki i napaści. Strażacy są również podatni na wiele innych schorzeń, w tym choroby serca i nowotwory.

Co to znaczy być strażakiem?

Bycie strażakiem oznacza współpracę z innymi profesjonalistami w celu ochrony społeczeństwa i mienia. Oznacza gotowość do wsiadania do samochodu i jechania tam, gdzie jest wezwanie.

Oznacza to pracę w stresujących warunkach, bez możliwości odpoczynku w międzyczasie. Oznacza brudzenie się i wydzielanie zapachu dymu. Oznacza noszenie ciężkiego sprzętu ochronnego i przebywanie w różnych temperaturach.

Bycie strażakiem oznacza świadomość ryzyka i odpowiedzialność, jaka wiąże się z każdym zadaniem. Oznacza to także gotowość do ciężkiej pracy, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poświęceń.

Jakie są wymagania wobec kandydatów na strażaka?

 • Musisz mieć ukończone 18 lat - minimalny wiek dla zawodowego strażaka w Polsce to 18 lat.
 • Musisz być członkiem lokalnej straży pożarnej - Aby pracować jako zawodowy strażak, musisz być członkiem lokalnej straży pożarnej. Jeśli nie jesteś członkiem lokalnej straży pożarnej, możesz się do niej przyłączyć w trakcie pracy jako zawodowy strażak.
 • Musisz zdać egzamin pisemny - Aby zostać zawodowym strażakiem w Polsce, musisz zdać egzamin pisemny.
 • Musisz zdać egzamin fizyczny - Aby zostać zawodowym strażakiem w Polsce, musisz zdać egzamin fizyczny, w tym test na obecność narkotyków. Egzamin ten ma na celu zapewnienie, że jesteś fizycznie zdolny do wykonywania zadań wymaganych od strażaka.
 • Niekaralność - W Polsce, aby pracować jako zawodowy strażak, musisz mieć niekaralność.
 • Dobry stan zdrowia - Aby pracować jako zawodowy strażak w Polsce, musisz cieszyć się dobrym stanem zdrowia. Obejmuje to brak poważnych schorzeń zdrowotnych, które uniemożliwiałyby pracę w charakterze strażaka zawodowego.