Podstawowe szkolenie dla strażaków, stacji strażackich i nie tylko

Szkolenia Podstawowe Dla Strażakow OSP

Przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia

Ponieważ większość strażaków posiada już minimalne kwalifikacje do bycia strażakiem, szkolenie podstawowe jest przede wszystkim wykorzystywane jako impreza "sprawdzająca" dla nowych członków, aby pokazać, że mogą oni bezpiecznie wykonywać codzienne zadania, jakich oczekuje się od zawodowych strażaków.

Podczas tego szkolenia członkowie będą oceniani pod kątem ich zdolności do efektywnego i bezpiecznego wykonywania następujących zadań:

  • Natychmiastowe działania ratownicze (CPR, pierwsza pomoc i techniki podnoszenia).
  • Podstawowe operacje poszukiwawcze i ratownicze.
  • Podstawowe operacje z użyciem sprzętu pożarniczego (woda, węże, haki, kompresory powietrza itp.).
  • Podstawowe czynności związane z obsługą pojazdu strażackiego (podstawowe narzędzia, wentylacja, obsługa, metody rozmieszczania itp.).
  • Podstawowe procedury w warunkach akcji gaśniczej.
  • Podstawowe procedury operacji specjalnych.
  • Łączność w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej.
  • Inne zadania określone w treści programu szkolenia.

Przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi

Jest to jedna z najczęstszych sytuacji kryzysowych, do których wzywana jest straż pożarna. Jeśli pożar wybuchnie w budynku znajdującym się w pobliżu zbiornika wodnego, takiego jak rzeka, jezioro czy ujście rzeki, zalanie budynku jest tylko kwestią czasu. W takich sytuacjach strażacy często mają za zadanie ratować ludzi, którzy są uwięzieni w budynku lub na dachu. Takie akcje ratunkowe są często niebezpieczne, ponieważ mieszkańcy budynku mogą być ranni lub nieprzytomni.

Nabycie wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych

W trakcie szkolenia strażacy zawodowi uczą się podstaw wykonywania podstawowych czynności ratowniczych. Obejmują one ratowanie ludzi z niestabilnych konstrukcji, wydobywanie ludzi z samochodów uczestniczących w wypadkach oraz ratowanie ludzi z wody.

Przygotowanie do prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej

W ciągu kilku pierwszych miesięcy kariery zawodowej strażaka zawodowego członkowie straży pożarnej często mają za zadanie skonfigurować systemy łączności w swoim oddziale. Obejmuje to zazwyczaj instalację sprzętu radiowego i konfigurację sieci komputerowej.

Po zakończeniu tych prac strażak spędza czas na zapoznawaniu się z siecią radiową danego oddziału. Sieci te często mają różne protokoły, częstotliwości i kanały, dlatego ważne jest, aby się z nimi zapoznać.

Przygotowanie do kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych

W trakcie szkolenia strażacy zawodowi uczą się, jak kierować ruchem podczas akcji ratunkowych. Może to obejmować poruszanie się w ruchu drogowym podczas dużych zdarzeń kryzysowych, takich jak pożary, lub obsługę drobnych incydentów wymagających użycia sygnalizacji świetlnej, np. zamknięcia dróg.

Zarządzaniem ruchem często zajmuje się oficer ruchu drogowego, który koordynuje działania związane z ruchem drogowym prowadzone przez kilka różnych wydziałów. W trakcie szkolenia strażacy zawodowi uczą się, jak obsługiwać sygnalizację świetlną, jak obsługiwać pojazdy służb ratowniczych oraz jak radzić sobie w sytuacjach wymagających kontroli ruchu drogowego.