Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (wtorek w godz.12.00 – 14.00),
po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego tel. 56 686 44 65