Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

“Stop pożarom traw” oraz prewencja społeczna tematem spotkania z Dyrektorami szkół.

W dniu 23 marca br. w sali sztabowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego, Komendanta Powiatowego PSP st.bryg. Karola Utraty oraz Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Andrzeja Szczepańskiego z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmińskiego. Tematem spotkania było przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem założeń prewencji społecznej przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z podległymi służbami. Przedstawiono główne założenia rozpoczętej kampanii społecznej pod tytułem “Stop pożarom traw”, poruszono tematykę próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych w placówkach oświatowych oraz działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Skutkiem spotkania jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy nauczycieli i wychowawców w zakresie bezpieczeństwa oraz usystematyzowanie wiedzy jaką nauczyciele mogą przekazać dzieciom i młodzieży.

By

Czytaj dalej...