Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Kontynuacja działań w walce z COVID-19 na terenie powiatu chełmińskiego.

           Dalsze działania w walce z zagrożeniem wywołującym chorobę Covid-19 na terenie powiatu chełmińskiego w związku ze stanem epidemii w kraju prowadzą jednostki ochrony przecipożarowej. Funkcjonariusze KP PSP w Chełmnie w dniu dzisiejszym rozstawili dodatkowy namiot na terenie szpitala powiatowego w Chełmnie. Celem tego działania jest powiększenie mobilnej izby weryfikującej osoby wchodzące do szpitala. Druhowie z OSP Rybieniec w gminie Stolno na prośbę Wójta Gminy, przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rybienicu dostarczyli mieszkańcom gminy maseczki ochronne wielorazowego użytku. Pozostałe jednostki OSP z KSRG pozostają w gotowości operacyjnej do działań ratowniczych jak i wspomagających w walce z Covid-19.