Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Informacje dotyczące kąpielisk

Wykaz przepisów dotyczących kąpielisk

   Kąpieliska wraz z miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli podlegają odrębnym przepisom niż pływalnie (baseny kąpielowe). W zakładce prezentujemy akty prawne dotyczące wyłącznie kąpielisk.(https://sk.gis.gov.pl/)