Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa w powiecie chełmińskim

   21 listopada 2019 r. w Sali Sztabowej Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „ Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Uczestnikami spotkania byli pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele zarządców oraz administratorów nieruchomości oraz Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych z terenu powiatu chełmińskiego, ponadto w spotkaniu uczestniczył zaproszony Mistrz Kominiarski.

   Podczas spotkania omówiono zagrożenia wynikające z trwającego sezonu grzewczego, zaprezentowano zalety czujników tlenków węgla i dymu, Mistrz Kominiarski przedstawił warunki prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych, przypomniał również o konieczności ich systematycznego przeglądu. Termin spotkania zbiegł się z ogólnopolskim Dniem Pracownika Socjalnego, w związku z powyższym Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st. bryg. Karol Utrata złożył życzenia wszystkim pracownikom socjalnym obecnym na sali.