Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Apel o oddawanie krwi w związku wypadkiem naszego kolegi.

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy st. sekc. Robertowi Borowińskiemu.

   Funkcjonariusz Robert uległ wypadkowi. Na chwilę obecną jest hospitalizowany w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

   Strażacy z jednostki , a także cała nasza Komenda Powiatowa w Chełmnie wraz z Komendą Miejską PSP w Słupsku prosi o oddawanie krwi dla Roberta.

   Krew można zdawać w dowolnym punkcie krwiodawstwa, podając imię i nazwisko Robert Borowiński Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.