Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Kierownictwo KP PSP CHEŁMNO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie st.bryg. mgr inż. Karol Utrata

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie st.bryg. mgr inż. Karol Utrata

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie bryg. mgr inż. Janusz Pietrak

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie
bryg. mgr inż. Janusz Pietrak