Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Kolejne działania podejmowane przez funkcjonariuszy KP PSP w Chełmnie oraz strażaków OSP w ramach walki z koronawirusem.

  W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, jak również rozprz estrzenianiem się zakażenia na obszarze Polski, funkcjonariuszy KP PSP w Chełmnie  oraz strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wspierają w walce z COVID-19 działania organów państwowych oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wprowadził w szpitalach  na terenie województwa nowe procedury ochrony zdrowia i życia ludzi.
Polecenie wojewody wynika z konieczności minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach. Aby zminimalizować ryzyko takich zakażeń polecił m.in. wprowadzić w placówkach medycznych regularne badania temperatury ciała wśród pracowników, w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala. Wojewoda polecił zorganizować pracę izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych w taki sposób, aby umożliwić bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób. Ma się to odbywać poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji. W tym celu w dniu dzisiejszym na terenie szpitala powiatowego w Chełmnie ratownicy JRG Chełmno ustawili namiot pneumatyczny, który umożliwi realizację poleceń wojewody.
Ponadto strażacy OSP z Chełmna w bieżącym tygodniu na prośbę Burmistrza Chełmna dostarczają paczki żywnościowe do mieszkańców miasta wskazanych przez MOPS. Spośród ponad 800 wskazanych osób znajdują się osoby przybywające w kwarantannie domowej oraz pod nadzorem epidemiologicznym. Jednostka OSP  Kijewo Królewskie  przy współpracy z Urzędem Gminy udzieliła pomocy przy rozładowaniu do miejscowego GOPS żywności przkazanej z Banku Żywności. Strażacy w najbliższych dniach wezmą udział w dostarczeniu gotowych pakietów żywnościowych pod wskazane adresy.

ZADBAJ O SIEBIE I SWOICH BLISKICH W CZASIE PANDEMII – PORADY PSYCHOLOGA

Być ratownikiem w dobie pandemii (*.pdf)

Pobierz

Wsparcie psychologiczne przy pandemii (*.pdf)

Pobierz

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych (*.pdf)

Pobierz

Życie rodzinne ratownika w czasie pandemii (*.pdf)

Pobierz

Kosmiczne wyzwanie. Jak przetrwać w czasie pandemii (*.pdf)

Pobierz

Emocje w dobie pandemii – wróg czy sprzymierzeniec (*.pdf)

Pobierz

Masz tę moc – bajka o koronawirusie dla dzieci (*.pdf)

Pobierz

Wsparcie dla pracowników służb medycznych – ratownik w dobie pandemii (*.pdf)

Pobierz

By

Czytaj dalej...

Infolinia psychologiczna

UWAGA! ważny numer 506 003 314

Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowa Straż Pożarna oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną. Mogą z niej skorzystać: podopieczni Fundacji, ich rodziny, uczestnicy programu Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych) oraz darczyńcy Fundacji.

Od godz.10.00 do 13.00 dyżur telefoniczny pełnią psycholodzy:
poniedziałek: Maja Hain (KW PSP w Olsztynie);
wtorek: Jakub Góźdź (KW PSP w Kielcach);
środa: Natalia Grzeszczuk (CWDPGP w Warszawie) – tylko osoby dorosłe;
czwartek: Anna Kubicka (KW PSP w Warszawie);
piątek: Cezary Dobrodziej (KG PSP w Warszawie).

Możesz skorzystać również z kontaktu elektronicznego:
poniedziałek: Maja Hain – psycholog@kwpsp.olsztyn.pl;
wtorek: Jakub Góźdź – jgozdz@straz.kielce.pl;
środa: Natalia Grzeszczuk – n.grzeszczuk@ron.mil.pl – tylko osoby dorosłe;
czwartek: Anna Kubicka – akubicka@mazowsze.straz.pl;
piątek: Cezary Dobrodziej – cdobrodziej@kgpsp.gov.pl.

Zapraszamy.

Źródło: www.straz.gov.pl

Działania KP PSP w Chełmnie i ochotniczych straży pożarnych powiatu chełmińskiego związane z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

    W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań w Europie na chorobę COVID-19, jak również rozprzestrzenianiem się zakażenia na obszarze Polski, w celu zmniejszenia ryzyka ekspozycji na zarażenie, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej polecił realizować szereg zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa.
Realizując polecenia komendanta głównego PSP oraz kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, komendant powiatowy PSP w Chełmnie m.in. wzmógł nadzór nad przestrzeganiem reżimu sanitarnego wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz we wszystkich obiektach KP PSP. Kadra kierownicza uczestniczy w wideokonferencjach oraz spotkaniach zespołów roboczych mających na celu ścisłą współpracę i wymianę informacji pomiędzy służbami i instytucjami, tak aby podjąć stosowne działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Wykonując polecenia komendanta głównego PSP, wprowadzono zasady tzw. pracy zdalnej dla części załogi, ograniczono do niezbędnego minimum wizyty petentów w obiektach PSP. Przeprowadzono szereg szkoleń dla strażaków i pracowników cywilnych KP PSP oraz członków ochotniczych straży pożarnych, którym przekazano obowiązujące wytyczne i procedury postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem, zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz informacji w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem. Komendant powiatowy PSP w Chełmnie wyznaczył również jednostki OSP z KSRG, które na wniosek miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej mogą dostarczać  żywność osobom pozostających w kwarantannie w miejscu zamieszkania lub wyznaczonych lokalach. Wyznaczone jednostki OSP przy współpracy z wójtami poszczególnych gmin zakupiły środki ochronne dla ratowników. Na bazie obiektów KP PSP w Chełmnie przygotowano odpowiednie pomieszczenia przeznaczone do celów kwarantanny dla strażaków, którzy mogli ulec potencjalnemu skażeniu koronawirusem podczas działań ratowniczych; podobnie jak jest to przewidziane w odniesieniu do Stanowiska Kierowania KP PSP w Chełmnie, wytypowano także miejsca i przygotowano się do funkcjonowania w siedzibach zastępczych w przypadku ewentualnej konieczności dekontaminacji obiektów koszarowych wskutek skażenia koronawirusem a także opracowano i wprowadzono do stosowania odpowiednie procedury postępowania w tym zakresie. Na bieżąco doposaża się KP PSP w Chełmnie w sprzęt ochrony osobistej strażaków. W dniu wczorajszym dostarczono kolejną partię okularów, ubrań ochronnych, rękawiczek lateksowych oraz środków dezynfekcyjnych. tym razem z KW PSP w Toruniu. Ponadto w gotowości utrzymywany jest namiot pneumatyczny, który w przypadku zgłoszenia natychmiast zostanie skierowany do działań.

By

Czytaj dalej...