Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Msza w intencji polskich strażaków on-line z Krakowa

W celu godnego uczczenia Dnia Strażaka w warunkach społecznej izolacji,
w dniu 4 maja 2020 r., o godz. 12.00, w Bazylice p.w. Św. Floriana w Krakowie
odbędzie się Msza św. w intencji polskich strażaków — on-line —

pod przewodnictwem ks. Abpa Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego.

Dostęp do transmisji za pośrednictwem strony internetowej: www.swflorian.net

Informujemy, że transmisja nabożeństwa poprzedzi Mszę św. dla strażaków kujawsko-pomorskich, transmitowaną od godz. 12.45 z Kościoła p.w. Św. Katarzyny w Brodnicy.Dostęp do transmisji za pośrednictwem strony internetowej KW PSP w Toruniu: www.kujawy.psp.gov.pl.

Zapraszamy do zdalnego przeżywania święta.

Działania jednostek OSP z terenu powiatu chełmińskiego w związku z panującą epidemią.

  Dalsze działania w walce z zagrożeniem wywołującym chorobę Covid-19 na terenie powiatu chełmińskiego w związku ze stanem epidemii w kraju prowadzą jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhowie z OSP Chełmno przez trzy dni rozdawali chełmińskim seniorom przed największymi sklepami w mieście maseczki wielorazowego użytku.  Pomysłodawcami akcji są władze miasta przy współpracy z fundacja „Nova Forte”. W ten sposób do mieszkańców Chełmna trafiło 5000 szt maseczek. Jednostka OSP Unisław na prośbę Wójta Gminy Unisław zajęła się transportem oraz dostarczeniem paczek żywnościowych do mieszkańców gminy wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym przebywających w kwarantannie. Pozostałe jednostki OSP z KSRG pozostają w gotowości operacyjnej do działań ratowniczych jak i wspomagających w walce z Covid-19.

By

Czytaj dalej...

Kolejne działania podejmowane przez funkcjonariuszy KP PSP w Chełmnie oraz strażaków OSP w ramach walki z koronawirusem.

  W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, jak również rozprz estrzenianiem się zakażenia na obszarze Polski, funkcjonariuszy KP PSP w Chełmnie  oraz strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wspierają w walce z COVID-19 działania organów państwowych oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wprowadził w szpitalach  na terenie województwa nowe procedury ochrony zdrowia i życia ludzi.
Polecenie wojewody wynika z konieczności minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach. Aby zminimalizować ryzyko takich zakażeń polecił m.in. wprowadzić w placówkach medycznych regularne badania temperatury ciała wśród pracowników, w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala. Wojewoda polecił zorganizować pracę izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych w taki sposób, aby umożliwić bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób. Ma się to odbywać poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji. W tym celu w dniu dzisiejszym na terenie szpitala powiatowego w Chełmnie ratownicy JRG Chełmno ustawili namiot pneumatyczny, który umożliwi realizację poleceń wojewody.
Ponadto strażacy OSP z Chełmna w bieżącym tygodniu na prośbę Burmistrza Chełmna dostarczają paczki żywnościowe do mieszkańców miasta wskazanych przez MOPS. Spośród ponad 800 wskazanych osób znajdują się osoby przybywające w kwarantannie domowej oraz pod nadzorem epidemiologicznym. Jednostka OSP  Kijewo Królewskie  przy współpracy z Urzędem Gminy udzieliła pomocy przy rozładowaniu do miejscowego GOPS żywności przkazanej z Banku Żywności. Strażacy w najbliższych dniach wezmą udział w dostarczeniu gotowych pakietów żywnościowych pod wskazane adresy.