Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Kampania edukacyjno-informacyjna Bezpieczne Ferie

   W dniach 03-05.02.2020r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie wraz z funkcjonariuszami Chełmińskiej Policji przeprowadziła kampanię edukacyjno-informacyjną “Bezpieczne Ferie”. Za pomocą symulatora zagrożeń pożarowych dzieci dowiedziały się o wielu sytuacjach niebezpiecznych jakie powstać mogą między innymi w budynkach mieszkalnych. Funkcjonariusze przekazali dzieciom jak zapobiegać oraz reagować w sytuacji powstałego zagrożenia. Przedszkolaki miały także okazje zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym podczas działań.

By

Czytaj dalej...

BEZPIECZNE FERIE 2020 W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

„BEZPIECZNE FERIE 2020 W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM”

 

    W dniach 15.01.2020r. oraz 16.01.2020r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie odwiedzili Szkoły Podstawowe w Stolnie, Robakowie oraz Kolnie  w ramach trwania kampanii prewencyjno-edukacyjnej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” i „BEZPIECZNE FERIE 2020”. Celem wizyty było poruszenie głównych zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń w okresie zbliżających się ferii zimowych, bezpiecznej zabawy na śniegu m.in. jazda na sankach oraz nartach, aby odbywały się one w miejscach specjalnie do tego przygotowanych, z daleka od szlaków komunikacyjnych w tym ulic, skrzyżowań,  mostów i torów kolejowych. Zwrócono uwagę na niebezpieczną jazdę na łyżwach na zamarzniętych stawach i jeziorach, z niebezpieczeństwem przebywania na lodzie i sposobami radzenia sobie w sytuacji, gdy lód załamie się pod człowiekiem. Poruszono również tematy związane z bezpieczeństwem najmłodszych na drodze, przy przechodzeniu przez ulicę. Zaprezentowano również sprzęt ratownictwa lodowego jaki jest wykorzystywany podczas działań ratowniczych.

 

 

Opracował: kpt. Tokarczyk Artur

By

Czytaj dalej...

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

  Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

 

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

 

 

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego