Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Obowiązek usuwania śniegu i nawisów lodowych z dachu

      Prognozowane intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej.

      Przypominamy, że obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów.

      W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi, zawiewaniu śniegu oraz niskich temperaturach. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty w mediach. Podczas planowania podróży należy uwzględnić zagrożenia wynikające z występowania tych zjawisk, bowiem mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.

Opracowanie: KG PSP
Wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

By

Czytaj dalej...

Uroczyste wręczenie kart paliwowych jednostkom OSP w KSRG z powiatu chełmińskiego

      W dniu 27 grudnia br. w KP PSP w Chełmnie odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego st.bryg. Karola Utraty z Prezesami i Naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu chełmińskiego. Podczas spotkania st.bryg. Karol Utrata uroczyście przekazał druhom karty rabatowe na zakup paliw na stacjach PKN ORLEN. Umowę w tym zakresie 9 grudnia br. w siedzibie PKN ORLEN, pomiędzy PKN ORLEN podpisali  Prezes Zarządu Daniel Obajtek, oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Program lojalnościowy wchodzi w życie już 1 stycznia 2019 r. Uprawnionymi do  udziału  w programie są strażacy posiadający przeszkolenie i uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych, działający w OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. PKN ORLEN w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych” systematycznie przekazuje środki finansowe. W ciągu 18 lat jednostki straży pożarnych otrzymały ponad 12 milionów złotych, które zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego. 

By

Czytaj dalej...