Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

STRAŻACY I POLICJANCI WRĘCZAJĄ PACZKI DLA DOMU DZIECKA W CHEŁMNIE

   Po raz pierwszy funkcjonariusze służb mundurowych z Chełmna, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zainicjowali w swoich szeregach zbiórkę podarunków dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Chełmnie. Paczki wywołały nieocenioną radość wśród wychowanków.

Opracowali. kpt. Tokarczyk Artur

By

Czytaj dalej...

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa w powiecie chełmińskim

   21 listopada 2019 r. w Sali Sztabowej Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „ Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Uczestnikami spotkania byli pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele zarządców oraz administratorów nieruchomości oraz Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych z terenu powiatu chełmińskiego, ponadto w spotkaniu uczestniczył zaproszony Mistrz Kominiarski.

   Podczas spotkania omówiono zagrożenia wynikające z trwającego sezonu grzewczego, zaprezentowano zalety czujników tlenków węgla i dymu, Mistrz Kominiarski przedstawił warunki prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych, przypomniał również o konieczności ich systematycznego przeglądu. Termin spotkania zbiegł się z ogólnopolskim Dniem Pracownika Socjalnego, w związku z powyższym Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st. bryg. Karol Utrata złożył życzenia wszystkim pracownikom socjalnym obecnym na sali.

Narodowe Święto Niepodległości

  Dnia 11 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie podczas zmiany służby odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, podczas której przy dźwiękach hymnu państwowego podniesiono flagę państwową a Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie  st. bryg. Karol Utrata odczytał okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP.

By

Czytaj dalej...

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

   Komendę Powiatową PSP w Chełmnie od  4 do 7 listopada br. odwiedziło blisko 200 dzieci i młodzieży z chełmińskich szkół i przedszkoli. Tak liczna obecność to odpowiedź tych instytucji na zaproszenie funkcjonariuszy komendy,  by  w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zapoznać gości z mobilnym symulatorem zagrożeń pożarowych. Ten  użyczony na kilka dni z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu inteligentny model  budynku jednorodzinnego oraz makieta przedstawiająca zagrożenia mogące wystąpić w otaczającym nas środowisku okazały się doskonałym narzędziem by uczestnicy pokazu zdobyli lub usystematyzowali wiedzę na temat bezpiecznych zachowań oraz przyczyn powstania zagrożeń. Spotkania z uczniami i przedszkolakami były również okazją do zaprezentowania sprzętu na wyposażeniu JRG oraz przypomnienia podstawowych zasad pierwszej pomocy.