Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Zakończono szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP

     W dniach 7-11 kwietnia 2017r. Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie była organizatorem szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Celem szkolenia było nabycie przez strażaków umiejętności prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach oraz innych komunikacyjnych. Wykłady w formie teoretycznej oraz praktycznej z użyciem sprzętu hydraulicznego prowadzili funkcjonariusze KP PSP w Chełmnie. Do ćwiczeń praktycznych zorganizowano dwa samochody osobowe. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym pod przewodnictwem st,bryg. Adama Dominikowskiego – Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 18 słuchaczy, którzy reprezentowali gminy Chełmno, Stolno, Unisław, Kijewo Królewskie oraz Papowo Biskupie.

By

Czytaj dalej...

Mł.bryg. Robert Kamiński odszedł na zaopatrzenie emerytalne

     W dniu 24 marca br. uroczyście z kolegami pożegnał się mł.bryg. mgr  Robert Kamiński, który z dniem 1 marca przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Podziękowania za wspólne lata służby oraz życzenia pomyślności i zdrowia na emeryturze życzyli współpracownicy obecnie pracujący jak i emeryci. Komendant st.bryg. Karol Utrata podziękował odchodzącemu funkcjonariuszowi za ofiarną służbę i za postawę godną naśladowania dla młodszych kolegów. mł.bryg. Robert Kamiński służbę rozpoczął w KP PSP w Chełmnie w 1994 r. jako absolwent Szkoły Aspirantów w Poznaniu. Przez wiele lat pełnił funkcję dowódcy zmiany II. Powierzone zadania wykonywał dokładnie i z dużym zaangażowaniem. Zawsze był odpowiedzialny za podległych mu strażaków, którymi kierował skutecznie i zdecydowanie. W czasie swojej służby brał udział w wielu trudnych akcjach ratowniczych w tym działaniach przeciwpowodziowych na południu kraju.  W ostatnich latach służby pełnił funkcje zastępcy dowódcy JRG, Naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego oraz przez pół roku dowódcy JRG. Za przykładną służbę został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Krzyżem Zasługi za Dzielność, Brązowym Medalem za długoletnią służbę oraz Brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.   Życzymy naszemu odchodzącemu koledze wiele szczęścia, zdrowia i pomyślności!

By

Czytaj dalej...

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.
Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Download (PDF, 270KB)

By

Czytaj dalej...

“Stop pożarom traw” oraz prewencja społeczna tematem spotkania z Dyrektorami szkół.

W dniu 23 marca br. w sali sztabowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego, Komendanta Powiatowego PSP st.bryg. Karola Utraty oraz Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Andrzeja Szczepańskiego z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmińskiego. Tematem spotkania było przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem założeń prewencji społecznej przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z podległymi służbami. Przedstawiono główne założenia rozpoczętej kampanii społecznej pod tytułem “Stop pożarom traw”, poruszono tematykę próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych w placówkach oświatowych oraz działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Skutkiem spotkania jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy nauczycieli i wychowawców w zakresie bezpieczeństwa oraz usystematyzowanie wiedzy jaką nauczyciele mogą przekazać dzieciom i młodzieży.

By

Czytaj dalej...

Ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze w zakładzie “Medos”

W dniu 20 lutego br. odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w zakładzie “Medos” w Chełmnie. W wyniku zaprószenia ognia doszło do pożaru kartonów w pakowni. Po przeprowadzeniu ewakuacji i przeliczeniu stanu osobowego ewakuowanych okazało się, że w pomieszczeniu pozostała jedna osoba. Po dotarciu na miejsce zastępów JRG Chełmno osoba odpowiedzialna za ewakuację przekazała niezbędne informacje do prowadzenia akcji ratowniczej Kierującemu Działaniem Ratowniczym. Po dokonaniu wstępnego rozpoznania podjęto decyzję o wprowadzeniu 2 ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych wraz z linią szybkiego natarcia w celu znalezienia osoby poszkodowanej i ugaszenia pożaru. Nieprzytomnego pracownika znaleziono w strefie silnego zadymienia i ewakuowano go ze strefy niebezpiecznej. Druga część ćwiczeń polegała na sprawdzeniu wydajności sieci hydrantowej zakładu “Medos”. Po zakończonych ćwiczeniach zorganizowano pokaz i szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) dla pracowników działu, w którym prowadzono ćwiczenia. Na tym ćwiczenia zakończono.

By

Czytaj dalej...