Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.
Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Download (PDF, 270KB)

By

Czytaj dalej...

“Stop pożarom traw” oraz prewencja społeczna tematem spotkania z Dyrektorami szkół.

W dniu 23 marca br. w sali sztabowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego, Komendanta Powiatowego PSP st.bryg. Karola Utraty oraz Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Andrzeja Szczepańskiego z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmińskiego. Tematem spotkania było przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem założeń prewencji społecznej przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z podległymi służbami. Przedstawiono główne założenia rozpoczętej kampanii społecznej pod tytułem “Stop pożarom traw”, poruszono tematykę próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych w placówkach oświatowych oraz działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Skutkiem spotkania jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy nauczycieli i wychowawców w zakresie bezpieczeństwa oraz usystematyzowanie wiedzy jaką nauczyciele mogą przekazać dzieciom i młodzieży.

By

Czytaj dalej...

Ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze w zakładzie “Medos”

W dniu 20 lutego br. odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w zakładzie “Medos” w Chełmnie. W wyniku zaprószenia ognia doszło do pożaru kartonów w pakowni. Po przeprowadzeniu ewakuacji i przeliczeniu stanu osobowego ewakuowanych okazało się, że w pomieszczeniu pozostała jedna osoba. Po dotarciu na miejsce zastępów JRG Chełmno osoba odpowiedzialna za ewakuację przekazała niezbędne informacje do prowadzenia akcji ratowniczej Kierującemu Działaniem Ratowniczym. Po dokonaniu wstępnego rozpoznania podjęto decyzję o wprowadzeniu 2 ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych wraz z linią szybkiego natarcia w celu znalezienia osoby poszkodowanej i ugaszenia pożaru. Nieprzytomnego pracownika znaleziono w strefie silnego zadymienia i ewakuowano go ze strefy niebezpiecznej. Druga część ćwiczeń polegała na sprawdzeniu wydajności sieci hydrantowej zakładu “Medos”. Po zakończonych ćwiczeniach zorganizowano pokaz i szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) dla pracowników działu, w którym prowadzono ćwiczenia. Na tym ćwiczenia zakończono.

By

Czytaj dalej...