Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

W dniu 12 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Na uroczystość przybyli:

– Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– st.bryg. Artur Przybylski – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,

– druh Janusz Gerke – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko – pomorskiego,

– druh Sławomir Stachewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

– Zdzisłąw Gamański – Starosta Chełmiński

– Mariusz Kędzierski – Burmistrz Miasta Chełmna

Wójtowie Gmin powiatu chełmińskiego

– nadinsp. Andrzej Szczepański – Komendant Powiatowy Policji,

– Komendanci Miejscy i Powiatowi z sąsiednich powiatów,

– przedstawiciele jednostek organizacyjnych i służb z terenu powiatu chełmińskiego,

– Prezesi Zarządów Miejsko – Gminnych i Gminnych ZOSP RP,

– Komendanci Gminni ZOSP RP,

– przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.

 

Podczas uroczystego apelu zostali awansowani i odznaczeni funkcjonariusze oraz osoby cywilne zasłużone dla Straży Pożarnej. 

Dzień Strażaka w Chełmnie

12.05.2017r.

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazami  personalnymi nr 138/17 oraz 134/17  z dnia 28 kwietnia br.  nadał z dniem 4 maja 2017r. wyższy stopień dla funkcjonariuszy  w korpusie oficerskim.

 

mł.bryg. Jakub Grzywacz – do stopnia brygadier

 

st.kpt. Sławomir Leśniak – do stopnia młodszy brygadier

 

Komendant Główny Rozkazem personalnym nr 1/2017 z dnia 17 kwietnia 2017r. nadał z dniam 4 maja br. wyższy stopień dla funkcjonariusza w korpusie aspiranckim.

 

mł.asp. Gracjan Pilarski – do stopnia aspirant

 

 

Kujawsko -Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  rozkazami personalnymi z dnia 15 kwietnia  2015 r., nadał  z dniem 4 maja 2015r. wyższy stopień  podoficerski  dla niżej wymienionych funkcjonariuszy:

 

1/mł. ogn. Piotrowski Wojciech –  do stopnia ogniomistrz

2/mł. ogn. Piórkowski Karol  – do stopnia ogniomistrz

3/st. sekc. Gross Piotr  – do stopnia młodszy ogniomistrz

4/st. sekc. Śniadecki Damian – do stopnia młodszy ogniomistrz

5/st. sekc. Wojnowski Paweł – do stopnia młodszy ogniomistrz

6/st. sekc. Zieliński Bartłomiej – do stopnia młodszy ogniomistrz

7/sekc. Cesarz Maciej –  do stopnia  starszy sekcyjny

8/sekc. Stafiej Eliasz – do stopnia starszy sekcyjny

9/sekc. Szczutkowski Rafał  – do stopnia starszy sekcyjny

10/sekc. Korczak Kasper – do stopnia starszy sekcyjny

11/st.str. Klinger Paweł – do stopnia sekcyjny

12/ st.str. Milaszewski Mateusz – do stopnia sekcyjny

13/st.str. Skorupski Błażej  – do stopnia sekcyjny

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniami nr 7/OP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. odznaczył „Brązową Odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” następujących funkcjonariuszy i druhów OSP:

 

1/ asp.sztab. Brzozowski Szymon

2/ ogn. Klemiński Michał

3/ druh Mariusz Kalkiewicz

 

 

Uchwałą nr 147/2017 z dnia 2 marca br. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  odznaczono  medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”

następujących funkcjonariuszy i druhów:

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:

 

1/ dh Stelmachowicz Mariusz

2/ dh Zarembski Rafał

3/ dh Ziółkowski Marcin

4/ druhna Maria Morgaś – OSP Robakowo

5/ druh Grzegorz Płócinik – OSP Kokocko

 

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:

1/ dh. Zdzisław Jantoń – OSP Brzozowo

 

Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

1/ dh Milaszewski Mateusz

2/ dh Skorupski Błażej

3/ dh. Tomasz Drążkowski – OSP Chełmno

 

 

Uchwałą nr 147/29/2017 Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono:

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

1/ dh Bobin Edmund

2/ dh Kędzierski Mariusz

 

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

3/ druhna Śmigielska Janina

4/ dh Szczepański Andrzej

 

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

5/dh. Rutkowski Piotr

6/ dh. Jabłczyński Grzegorz

7/ dh. Milanowski Zdzisław

Medale przyznano  za bardzo dobrą współpracę pomiędzy KP PSP w Chełmnie, a firmami i instytucjami oraz stawianie spraw ochrony przeciwpożarowej na bardzo wysokim poziomie.

 

 

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Decyzjami  z  dnia  29 kwietnia bieżącego roku  przyznał z okazji Dnia Strażaka nagrody pieniężne za szczególne zaangażowanie w służbie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych następującym funkcjonariuszom:

 

1/ st. asp. Kozłowski Marcin

2/ ogn. Rohde Zenon

3/ st. sekc. Korczak Kasper

 

Starosta  Chełmiński przyznał z okazji DNIA STRAŻAKA nagrody pieniężne dla niżej wymienionych funkcjonariuszy oraz druhów z poszczególnych gmin powiatu chełmińskiego:

1/  mł. bryg. Leśniak Sławomir

2/  asp. Pilarski Gracjan

3/  ogn. Piórkowski Karol

4/ dh Rafał Wolski – OSP Firlus

5/ dh Krzysztof Chruściel – OSP Rybieniec

6/ dh Ireneusz Kuzioła – OSP Trzebcz Szlachecki

 

Nagrody zostały przyznane za długoletnią służbę  na rzecz zapewnienia  bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu chełmińskiego.

 

Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie z okazji Dnia Strażaka decyzjami personalnymi przyznał nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych KP PSP w Chełmnie za zaangażowanie w wykonywaniu zadań służbowych.

 

Z okazji DNIA STRAŻAKA Zarząd Powiatu chełmińskiego zakupił dla jednostki OSP
w Papowie Biskupim automatyczny defibrylator do działań medycznych przy zatrzymaniu krążenia u poszkodowanego. Sprzęt ten poprawi możliwości ratowników podczas działań medycznych przy likwidacji zagrożeń na terenie powiatu chełmińskiego.

 

Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie z okazji Dnia Strażaka wyróżnił druha ochotnika z terenu powiatu chełmińskiego, który wziął udział w roku 2016 w największej ilości działań ratowniczych. Druh Dariusz Traczyk – naczelnik OSP Unisław 80 razy brał udział w działaniach.

 

By

Czytaj dalej...

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka

Wszystkim Wam, strażakom życzę bezpiecznej służby i z szacunkiem dziękuję za każdy dzień – zwrócił się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak do strażaków z okazji przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Uroczyste obchody w dniu św. Floriana, patrona wszystkich strażaków mają długą historię. Święty stał się ich orędownikiem po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, gdzie znajdowały się jego relikwie. Ogień zajął wtedy okoliczne budynki, ocalając w znacznej mierze kościół św. Floriana. Od tego czasu męczennik jest patronem walki z pożarami.

W dniu wstąpienia do służby strażacy ślubują między innymi ofiarność i męstwo w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem własnego życia. Nie dziwi więc fakt , że ta grupa zawodowa cieszy się niezmiennie wysokim i stabilnym  zaufaniem społecznym wśród Polaków.

W Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę 29 851 strażaków.

W 2016 roku jednostki PSP interweniowały łącznie 446 760 razy. Gasiły 126 204 pożary i uczestniczyły w 288 390 interwencjach związanych z miejscowymi zagrożeniami takimi jak wypadki drogowe, wichury, opady deszczu, itp.

Strażaków zawodowych wspierają strażacy ochotnicy. Oni również świętują 4 maja.

Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele progresywnych wówczas tez, m.in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto. Niestety, wprowadzenie tych postanowień w życie nie było już takie łatwe. Zaledwie rok później, w 1792 roku wybuchła wojna polsko-rosyjska, zwana również Wojną w obronie Konstytucji 3 maja, którą zakończyła się klęską wojsk Rzeczpospolitej. Rok później Rosja i Prusy przystąpiły do II rozbioru Polski. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych. Idee wolnościowe i wyzwoleńcze, z którymi nieodłącznie kojarzyła się konstytucja, nie podobały się jednak władzom PRL-u. Jakiekolwiek obchody 3 maja były wówczas zakazane i tłumione, aż do 1981 roku, kiedy zaczęto organizować uroczystości z inicjatywy władz. Na ponowne oficjalne ustanowienie Święta Narodowego Trzeciego Maja trzeba było poczekać do 1990 roku.

W okresie burzliwych dziejów Polski pojawiło się łącznie kilkanaście wersji konstytucji – ostatnia, obowiązująca obecnie, została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku, a następnie zatwierdzona przez ogólnonarodowe referendum 25 maja tego samego roku.

Crossfitowy sukces chełmińskich strażaków.

W piątek  24 marca w inowrocławskiej hali KUJAWIANKA odbyły się III Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego Strażaków na Ergometrze Wioślarskim oraz Crossfit. Zawody zostały zorganizowane przez KP PSP Inowrocław pod patronatem KW PSP Toruń oraz Starosty inowrocławskiego.

W zmaganiach nie zabrakło reprezentacji KP PSP Chełmno, której zawodnicy w zeszłorocznej edycji zawodów brali udział. W tym roku start naszych zawodn

ików okazał się jeszcze bardziej udany

Zwieńczeniem wysiłków uczestników mistrzostw ergometrze wioślarskim była konkurencja CROSSFIT (drużynowe wykonywanie przez zawodników sekwencji morderczych ćwiczeń w możliwie najkrótszym czasie). Do konkurencji przystąpili strażacy z Chełmna w składzie: Maciej Teodorowicz, Michał Klemiński, Paweł Klinger, Adam Olewniczak którzy zajęli III Miejsce z wyn

ikiem 23:33,5 min.

Naszym reprezentantom gratulujemy znakomitych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

   

By

Czytaj dalej...