Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Kadra KP PSP CHEŁMNO

p.o. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
kpt. mgr Tomasz Guzek
p.o. Starszy Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym
mł.bryg. mgr Sławomir Leśniak
Dyżurny Stanowiska Kierowania
mł.ogn. Wojciech Piotrowski
Dyżurny Stanowiska Kierowania
ogn. Zenon Rohde
Dyżurny Stanowiska Kierowania
ogn. Majer Karol
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontrolno-rozpoznawczych
st. sekc. inż. Kasper Korczak
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kwatermistrzowsko-technicznych
– Inspektor
mł.asp. Marcin Skorupski
Główny księgowy
st.asp. Tomasz Klemiński
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadrowo-organizacyjnych
Technik
st.sekc. Dominika Buller
Referent do spraw finansów w korpusie służby cywilnej
Małgorzata Krakowiak