Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Kadra JRG CHEŁMNO

bryg. mgr inż. Jakub Grzywacz
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmnie
kpt. mgr Paweł Sum
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmnie
Dowódca zmiany I: mł.kpt. inż. Artur Tokarczyk
st.ogn. Rafał Zarębski, ogn. Przemysław Zieliński, st.sekc. Stafiej Eliasz, st.asp. Marcin Kozłowski, ogn. Karol Piórkowski, sekc. Błażej Skorupski, st.str. Śledź Jacek
Dodatkowo na zmianie: asp. Gracjan Pilarski, mł.asp. Szeffs Radosław, st.sekc. Makowski Robert
Dowódca zmiany II: asp. Ziółkowski Marcin
st.ogn. Mariusz Stelmachowicz, sekc. Paweł Klinger, mł.ogn. Paweł Wojnowski, mł.ogn. Piotr Gross, ogn. Adam Olewniczak, mł.asp. Arczyński Grzegorz, mł.ogn. Szymon Morański, st.sekc. Maciej Cesarz,ogn. Klemiński Michał
Dodatkowo na zmianie: mł.asp. Buchholz Robert
Dowódca zmiany III: st.asp. Chyliński Jacek
st.ogn. Krzysztof Jakubowski, mł.ogn. Bartłomiej Zieliński, st.ogn. Jarosław Zimmerman, mł.ogn. Maciej Teodorowicz, mł.ogn. Damian Śniadecki, st.sekc. Szczutkowski Rafał, ogn. Paweł Adamczyk
Dodatkowo na zmianie: asp.sztab. Szymon Brzozowski, sekc. Milaszewski Mateusz