Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Zakończono szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP

     W dniach 7-11 kwietnia 2017r. Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie była organizatorem szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Celem szkolenia było nabycie przez strażaków umiejętności prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach oraz innych komunikacyjnych. Wykłady w formie teoretycznej oraz praktycznej z użyciem sprzętu hydraulicznego prowadzili funkcjonariusze KP PSP w Chełmnie. Do ćwiczeń praktycznych zorganizowano dwa samochody osobowe. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym pod przewodnictwem st,bryg. Adama Dominikowskiego – Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 18 słuchaczy, którzy reprezentowali gminy Chełmno, Stolno, Unisław, Kijewo Królewskie oraz Papowo Biskupie.