Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Zakończenie zakupów sprzętu ratowniczego ze środków Ministra Sprawiedliwości w powiecie chełmińskim

4  września 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie odbyło się uroczyste przekazanie  dla pięciu jednostek OSP z gminy Lisewo  wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Lisewo to ostatnia gmina w powiecie chełmińskim, w której odbyło się przekazanie sprzętu i jednocześnie wykorzystano największą na jego terenie kwotę czyli około 60 tyś zł. Jednostki otrzymały  zestawy sprzętu do oznakowania terenu akcji, sprzęt ratownictwa medycznego w postaci zestawów ratownictwa medycznego PSP R1, torby ratowniczej, noszy typy deska i szyn Kramera, a także zestawy i sprzęt ratownictwa technicznego tj. zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, zestawy pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, osłony zabezpieczające poszkodowanego, piła ratownicza do cięcia szyb klejonych z wybijakiem, przenośne zestawy oświetleniowe, detektor prądu przemiennego, latarki akumulatorowe oraz parawany do osłony miejsca zdarzenia. Zakupiony sprzęt uroczyście przekazał druhom Wójt Jakub Kochowicz. W spotkaniu udział wziął Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie st.bryg. Janusz Pietrak

Z zadania zrealizowanego w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem, skorzystało sześć gmin oraz gmina miejska Chełmno wykorzystując w powiecie chełmińskim środki łącznie
w wysokości 198,450,00 zł.    Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców powiatu chełmińskiego oraz wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym zadaniom
i obowiązkom nałożonym na jednostki OSP, pozyskanie sprzętu ratowniczego pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych, jak również wpłynie na bezpieczeństwo ratowników oraz osób poszkodowanych.