Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Włodarze dbają o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność”

W związku z trwającą II edycją kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Czad i ogień – obudź czujność”, dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zagrożeń tlenkiem węgla, Komendant Powiatowy PSP
w Chełmnie, st.bryg. Karol Utrata wystąpił do Starosty Chełmińskiego, Burmistrza Miasta Chełmna, Wójtów Gmin, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zarządców nieruchomości z propozycją włączenia się do tej ważnej akcji promującej bezpieczeństwo. Włodarze z chęcią zaakceptowali koncepcję, w związku z którą wspólnie zakupiono 100 czujników tlenku węgla monitorujących pomieszczenia pod kątem obecności tego niebezpiecznego medium, które w corocznie w sezonach grzewczych powoduje śmierć kilkudziesięciu osób a zatrucie kilkuset. Na terenie miasta i powiatu chełmińskiego przy pomocy miejskiego oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej wytypowano wielodzietne rodziny, które do ogrzewania swoich domów i mieszkań stosują piece na paliwo stałe, w tym kaflowe zlokalizowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Czujniki tlenku węgla montują zespoły złożone z funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciela ośrodka pomocy społecznej w danej gminie oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Tegoroczna akcja montażu czujników jest podstawową formą działań prewencyjnych, mających na celu upowszechnienie podobnych przedsięwzięć w kolejnych latach z udziałem samorządów i nie tylko.