Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

W hołdzie ofiarom II wojny światowej

W dniu 30.09.2018 r. w Raciniewie (gmina Unisław) przy Mogile Zbiorowej Cywilnych Ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna pod patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz patronatem honorowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Ordynariusza Diecezji Toruńskiej Księdza Biskupa Wiesława Śmigla oraz Wójta Gminy Unisław Jakuba Danielewicza. Po uroczystej mszy świętej rozpoczęła się część patriotyczna, podczas której dokonano odsłonięcia  i poświęcenia tablicy pamiątkowej zamontowanej na obelisku.  W uroczystości udział wzięli: Szef Kancelarii Prezydenta RP, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy, Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu, Starosta Chełmiński wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu, Wójt Gminy Unisław z Przewodniczącym Rady Gminy. Po zakończeniu uroczystości odbyła się wizytacja Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Unisławiu.