Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Uroczyste wręczenie kart paliwowych jednostkom OSP w KSRG z powiatu chełmińskiego

      W dniu 27 grudnia br. w KP PSP w Chełmnie odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego st.bryg. Karola Utraty z Prezesami i Naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu chełmińskiego. Podczas spotkania st.bryg. Karol Utrata uroczyście przekazał druhom karty rabatowe na zakup paliw na stacjach PKN ORLEN. Umowę w tym zakresie 9 grudnia br. w siedzibie PKN ORLEN, pomiędzy PKN ORLEN podpisali  Prezes Zarządu Daniel Obajtek, oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Program lojalnościowy wchodzi w życie już 1 stycznia 2019 r. Uprawnionymi do  udziału  w programie są strażacy posiadający przeszkolenie i uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych, działający w OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. PKN ORLEN w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych” systematycznie przekazuje środki finansowe. W ciągu 18 lat jednostki straży pożarnych otrzymały ponad 12 milionów złotych, które zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.