Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym

 

W dniu 26 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Chełmnie odbył się egzamin kończący szkolenie kierujących działaniem ratowniczym. W zajęciach teoretycznych oraz praktycznych udział wzięło 11 druhów z jednostek OSP z powiatu chełmińskiego nie włączonych do KSRG. Egzamin, do którego podeszło 9 druhów i składał się z 40 pytań testowych odbył się pod przewodnictwem kpt. Józefa Dunajskiego z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu. Wszyscy egzaminowani uzyskali pozytywne wyniki i z rąk zastępcy komendanta PSP w Chełmnie bryg. Janusza Pietraka odebrali zaświadczenia pozwalające na kierowanie działaniami ratowniczymi  podczas prowadzonych przez swoje jednostki akcji ratowniczych