Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP

W dniu 23 września br. w KP PSP w Chełmnie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Oficjalnego otwarcia i powitania 31 słuchaczy dokonał Komendant Powiatowy st.bryg. Karol Utrata. W szkoleniu, którego zakończenie planowane jest na dzień 5 listopada br. udział biorą  druhny i druhowie z jednostek OSP powiatu chełmińskiego włączonych do KSRG jak i spoza  systemu. Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności  ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.