Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Przekazanie sprzętu ratowniczego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości dla jednostek OSP gminy Chełmno.

 

W dniu 28 sierpnia 2018 roku w remizie OSP Podwiesk odbyło się uroczyste przekazanie  dla jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych z gminy Chełmno  wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Chełmno zakupiła sprzęt i wyposażenie za  łączną kwotę 29 000,00 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości  oraz wkład własny gminy.

Zakupiono m.in. deskę ortopedyczną, detektory prądu oraz gazów, agregat prądotwórczy, dwie piły do drewna, piłę do cięcia szyb samochodowych, zabezpieczenie poduszek powietrznych. W uroczystym przekazaniu wzięli udział Wójt Gminy Chełmno Krzysztof Wypij oraz Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st.bryg. Karol Utrata oraz przedstawiciele doposażonych w sprzęt jednostek.