Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Chełmnie

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Chełmnie w tym uroczystość nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Sztandar ufundowany został  przez urzędy gmin, firmy i instytucje powiatu chełmińskiego. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru był Starosta Chełmiński Zdzisław Gamański.

 

Uroczystego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali :

 1. Wicewojewoda Kujawsko-pomorskiego Józef Ramlau

 

 1. nadbrygadier Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
 2. Zdzisława Gamański – Starosta Powiatu chełmińskiego
 3. Mariusz Kędzierski- Burmistrz Miasta Chełmna
 4. st.bryg. Karol Utrata – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie
 5. Andrzej Zieliński –Wójt gminy Papowo Biskupie -przedstawiciel wójtów powiatu chełmińskiego

7.Druha Zdzisław Dąbrowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Brygadier w stanie spoczynku Bogdana Utratę – byłego Komendanta PSP w Chełmnie
 2. Ksiądz kanonik Adam Ceynowa – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie
 3. Ksiądz kanonik Mariusz Stasiak – Kapelan strażaków województwa kujawsko-pomorskiego.
 4. Druh Sławomir Stachewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku

   Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Chełmnie.

 1. st.kpt. w stanie spoczynku Sławomir Stefański – przedstawiciel koła emerytów i rencistów przy KP PSP w Chełmnie

          

Poczet sztandarowy w składzie: Dowódca pocztu – kpt. Artur Tokarczyk, asystowali sekc. Błażej Skorupski, asp. Radosław Szeffs,

 

 

Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie wręczone zostały awanse służbowe:

 

 

Rozkazem personalnym Komendant Główny

PSP nadał wyższe stopnie w korpusie aspirantów funkcjonariuszom:

 

 1. asp. Jacek Chyliński do stopnia aspirant sztabowy
 2. mł.asp. Marcin Skorupski do stopnia aspirant
 3. mł.asp. Radosław Szeffs do stopnia aspirant

 

 

Rozkazem personalnym Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskich funkcjonariuszom:

 

 1. Przemysław Zieliński do stopnia starszy ogniomistrz
 2. Adam Olewniczak do stopnia starszy ogniomistrz
 3. Karol Majer do stopnia starszy ogniomistrz
 4. mł.ogn. Maciej Teodorowicz do stopnia ogniomistrz
 5. sekc. Robert Makowski do stopnia młodszy ogniomistrz
 6. sekc. Dominika Buller do stopnia młodszy ogniomistrz

 

 

Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie                 oraz druhom ochotnikom  wręczone zostały odznaczenia.

 

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został  Damian Ziółkowski – Prezes Chełmińskiej spółdzielni kominiarskiej.

 

Uchwałą  prezydium zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym znakiem Związku odznaczono druha Sławomira Stachewicza –Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży RP w Chełmnie.

 

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Druh Lech Wysocki został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

 

 

Za szczególne zasługi w dziedzinie umacniania ochrony przeciwpożarowej, Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego odznaczeni zostali:

 

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

 

 1. Druh Marcin Skorupski
 2. Druh Waldemar Grzyb

 

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

 

 1. Druh Paweł Sum
 2. Druh Zenon Rohde
 3. Druh Marcin Kozłowski
 4. Druhna Dominika Buller
 5. Druh Jarosław Lasota
 6. Druh Andrzej Papierz
 7. Druh Michał Kubiak

 

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

 1. Druh Gracjan Pilarski
 2. Druh Przemysław Bukowski
 3. Druhna Marta Jantoń
 4. Druh Damian Kornacki

 

 

 

Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie                 oraz druhom ochotnikom wręczone zostaną nagrody finansowe. W tej chwili nastąpi odczytanie decyzji o przyznaniu nagród.

 

 

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki przyznał z okazji Dnia Strażaka nagrody pieniężne za szczególne zaangażowanie w służbie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych następującym funkcjonariuszom:

 

1/ st.asp. Tomasz Klemiński

2/ mł.asp.Szymon Morański

2/ mł.ogn. Piotr Gross

 

 

Starosta  Chełmiński przyznał z okazji DNIA STRAŻAKA nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy oraz druhów z poszczególnych gmin powiatu chełmińskiego:

 

1/  mł.ogn. Bartłomiej Zieliński

2/ ogn. Michał Klemiński

3/  sekc. Błażej Skorupski

4/ druhna Anna Szpajda – OSP Unisław

5/ druh Kazimierz Jankowski – OSP Lisewo

6/ druh Wiesław Szczutkowski – OSP Nowawieś Chełmińska

7/ druh Andrzej Łada – OSP Płutowo

 

Nagrody zostały przyznane za długoletnią służbę  na rzecz zapewnienia  bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu chełmińskiego.  

 

Z okazji DNIA STRAŻAKA Zarząd Powiatu chełmińskiego zakupił dla jednostki OSP
w Kijewie Królewskim automatyczny defibrylator do działań medycznych przy zatrzymaniu krążenia u poszkodowanego. Sprzęt ten poprawi możliwości ratowników podczas działań medycznych przy likwidacji zagrożeń na terenie powiatu chełmińskiego.