Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Powiatowe obchody Dia Strażaka w Chełmnie z udziałem Zastępcy Kujawsko-pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

    10 maja br. na chełmińskim rynku odbyła się uroczystość obchodów powiatowych “Dnia Strażaka”. Na uroczystość przybyli:

st.bryg. Sławomir Herbowski – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,

– druh Janusz Gerke – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko – pomorskiego,

– Marzenna Drab – Prezes Zarządu Okręgowego PiS w Toruniu

– druh Sławomir Stachewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

– Wojciech Bińczyk – Wicestarosta Chełmiński

– Artur Mikiewicz – Burmistrz Miasta Chełmna

Wójtowie Gmin powiatu chełmińskiego

– nadinsp. Andrzej Szczepański – Komendant Powiatowy Policji,

– Komendanci Miejscy i Powiatowi z sąsiednich powiatów,

– przedstawiciele jednostek organizacyjnych i służb z terenu powiatu chełmińskiego,

– Prezesi Zarządów Miejsko – Gminnych i Gminnych ZOSP RP,

– Komendanci Gminni ZOSP RP,

– przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 4 maja 2019r. wyższy stopień dla funkcjonariuszy w korpusie oficerskim.

 

Funkcjonariusz KP PSP w Świeciu – st.kpt. Sławomir Kulesza – do stopnia młodszy brygadier

Funkcjonariusz KP PSP w Świeciu kpt. Tomasz Sadecki z KP PSP w Świeciu – do stopnia starszy kapitan

kpt. Tomasz Guzek – do stopnia starszy kapitan

 

Komendant Główny Rozkazami  personalnymi nadał z dniem 4 maja br. wyższy stopień dla funkcjonariuszy w korpusie aspiranckim.

 

st.asp Marcin Kozłowski – do stopnia aspirant sztabowy

mł.asp. Grzegorz Arczyński – do stopnia aspirant

 

 

Kujawsko -Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  rozkazami personalnymi nadał  z dniem 4 maja 2019r. wyższy stopień  podoficerski  dla niżej wymienionych funkcjonariuszy:

ogn. Zenon Rohde-  do stopnia starszy ogniomistrz

ogn. Michał Klemiński – do stopnia starszy ogniomistrz

st.sekc. Maciej Cesarz – do stopnia młodszy ogniomistrz

st.sekc. Kasper Korczak – do stopnia młodszy ogniomistrz

st.sekc. Eliasz Stafiej  – do stopnia młodszy ogniomistrz

st.sekc. Rafał Szczutkowski – do stopnia młodszy ogniomistrz

sekc. Błażej Skorupski – do stopnia starszy sekcyjny

sekc. Mateusz Milaszewski – do stopnia starszy sekcyjny

sekc. Paweł Klinger – do stopnia starszy sekcyjny

Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie Rozkazami Personalnymi  nadał z dniem 4 maja 2019 r. wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych dla niżej wymienionych funkcjonariuszy:

  str. Łukasz Duchnowski do stopnia starszy strażak

 str. Wojciech Gumiński do stopnia starszy strażak

 str. Tomasz Bieńkowski do stopnia starszy strażak

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniami z dnia 11 kwietnia 2019r  odznakami  „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczył:

 

Srebrną odznaką:

 bryg. Jakub Grzywacz

Brązową odznaką:

 st.kpt. Michał Grugel (KP PSP Świecie)

 kpt. Łukasz Hołody (KP PSP Świecie)

 asp. Marcin Klemański (KP PSP Świecie)

 mł.asp.Rafał Żochowski (KP PSP Świecie)

 st.ogn. Michał Kot (KP PSP Świecie)

 mł.ogn. Damian Śniadecki

 

Uchwałą  Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  odznaczono  medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”

następujących funkcjonariuszy i druhów:

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”: 

 st.kpt. Tomasz Guzek

 asp.sztab. Jacek Chyliński

 dh Mariusz Sara

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:

 bryg Jakub Grzywacz

 mł.ogn. Paweł Wojnowski

 mł.asp. Szymon Morański

  1. Rafał Pudlewski

Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

 dh Jarosław Ciemniewski

 dh Ireneusz Pudlewski

dhna Dorota Strupowska

 dh Jakub Kochowicz

  1. Piotr Siembor
  2. Arkadiusz Stefaniak

 mł.ogn. Eliasz Stafiej

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżnił dyplomem komendanta Głównego bryg. Jakuba Grzywacza – dowódcę Jednostki Ratowniczo-gaśniczej w Chełmnie.

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Decyzjami  z  dnia 7 maja bieżącego roku  przyznał z okazji Dnia Strażaka nagrody pieniężne za szczególne zaangażowanie w służbie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych następującym funkcjonariuszom:

 

 st.ogn. Karol Majer

 ogn. Karol Piórkowski

 mł.ogn. Paweł Wojnowski

Starosta  Chełmiński przyznał z okazji DNIA STRAŻAKA nagrody pieniężne dla niżej wymienionych funkcjonariuszy oraz druhów z poszczególnych gmin powiatu chełmińskiego:

  mł.asp. Mariusz Stelmachowicz

  mł.asp. Adrian Dąbrowski

  st.sekc. Mateusz Milaszewski

 dhna Magdalena Pudło OSP Płutowo

 dh Krzysztof Śmiejewski OSP Robakowo

 dh Andrzej Karbownik  OSP Papowo Biskupie

 Z okazji DNIA STRAŻAKA Zarząd Powiatu chełmińskiego zakupił dla jednostki OSP
w Rybieńcu automatyczny defibrylator do działań medycznych przy zatrzymaniu krążenia u poszkodowanego. Sprzęt ten poprawi możliwości ratowników podczas działań medycznych przy likwidacji zagrożeń na terenie powiatu chełmińskiego.