Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Odprawa roczna z jednostkami OSP w chełmińskiej Komendzie

   Odprawa roczna Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie st. bryg. Karola Utraty z Prezesami i Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmińskiego.

   11 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbyła się odprawa roczna. Rozpoczęcia spotkania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st. bryg. Karol Utrata. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh Sławomir Stachewicz, Komendanci Gminni OSP oraz Prezesi i Naczelnicy OSP powiatu chełmińskiego, a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie.

   Podczas narady dokonano podsumowania działań zrealizowanych w 2019 roku oraz ustalono plan działania na rok bieżący Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja dotycząca bieżących spraw.