Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Odprawa roczna Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie


      Odprawa roczna Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie – st. bryg. Karola Utraty z Prezesami i Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmińskiego.

      Dnia 13 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbyła się odprawa roczna.  Rozpoczęcia spotkania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie – st. bryg. Karol Utrata. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – dh Sławomir Stachewicz, Komendanci Gminni OSP oraz Prezesi i Naczelnicy OSP powiatu chełmińskiego, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie.

      Podczas narady dokonano  podsumowania działań zrealizowanych w 2018 roku oraz ustalono plan działania na rok bieżący Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja dotycząca bieżących spraw.