Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Mł.bryg. Robert Kamiński odszedł na zaopatrzenie emerytalne

     W dniu 24 marca br. uroczyście z kolegami pożegnał się mł.bryg. mgr  Robert Kamiński, który z dniem 1 marca przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Podziękowania za wspólne lata służby oraz życzenia pomyślności i zdrowia na emeryturze życzyli współpracownicy obecnie pracujący jak i emeryci. Komendant st.bryg. Karol Utrata podziękował odchodzącemu funkcjonariuszowi za ofiarną służbę i za postawę godną naśladowania dla młodszych kolegów. mł.bryg. Robert Kamiński służbę rozpoczął w KP PSP w Chełmnie w 1994 r. jako absolwent Szkoły Aspirantów w Poznaniu. Przez wiele lat pełnił funkcję dowódcy zmiany II. Powierzone zadania wykonywał dokładnie i z dużym zaangażowaniem. Zawsze był odpowiedzialny za podległych mu strażaków, którymi kierował skutecznie i zdecydowanie. W czasie swojej służby brał udział w wielu trudnych akcjach ratowniczych w tym działaniach przeciwpowodziowych na południu kraju.  W ostatnich latach służby pełnił funkcje zastępcy dowódcy JRG, Naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego oraz przez pół roku dowódcy JRG. Za przykładną służbę został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Krzyżem Zasługi za Dzielność, Brązowym Medalem za długoletnią służbę oraz Brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.   Życzymy naszemu odchodzącemu koledze wiele szczęścia, zdrowia i pomyślności!