Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Kolejny sprzęt ze środków Ministra Sprawiedliwości przekazany w Chełmnie.

4 września 2018 roku w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste przekazanie kolejnego sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Tym razem w nowy sprzęt wzbogaciła się jednostka OSP Chełmno.  Urząd Miasta zakupił sprzęt w postaci sprzętu oświetleniowego oraz detektora wielogazowego za łączną kwotę 7 450,00 zł, na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości oraz wkład miasta w wysokości 1 %. Zakupiony sprzęt uroczyście przekazał druhom Burmistrz Mariusz Kędzierski. Dodatkowo podziękował druhom, którzy zaangażowani byli w działania zabezpieczające po zerwaniu kolektora burzowego przy ul. Młyńskiej w  Chełmnie w lipcu br. 

W spotkaniu udział wzięli również Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st.bryg. Karol Utrata oraz Stanisław Łaniec, Kierownik referatu ds. zarządzania kryzysowego, który z ramienia Urzędu Miasta przeprowadził procedurę zakupu. Nowy sprzęt poprawi możliwości operacyjne naszej jednostki w zakresie działań w porze nocnej jak i w określaniu zagrożeń chemicznych w tym przede wszystkim występowania niebezpiecznego tlenku węgla.