Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Kolejne działania podejmowane przez funkcjonariuszy KP PSP w Chełmnie oraz strażaków OSP w ramach walki z koronawirusem.

  W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, jak również rozprz estrzenianiem się zakażenia na obszarze Polski, funkcjonariuszy KP PSP w Chełmnie  oraz strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wspierają w walce z COVID-19 działania organów państwowych oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wprowadził w szpitalach  na terenie województwa nowe procedury ochrony zdrowia i życia ludzi.
Polecenie wojewody wynika z konieczności minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach. Aby zminimalizować ryzyko takich zakażeń polecił m.in. wprowadzić w placówkach medycznych regularne badania temperatury ciała wśród pracowników, w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala. Wojewoda polecił zorganizować pracę izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych w taki sposób, aby umożliwić bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób. Ma się to odbywać poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji. W tym celu w dniu dzisiejszym na terenie szpitala powiatowego w Chełmnie ratownicy JRG Chełmno ustawili namiot pneumatyczny, który umożliwi realizację poleceń wojewody.
Ponadto strażacy OSP z Chełmna w bieżącym tygodniu na prośbę Burmistrza Chełmna dostarczają paczki żywnościowe do mieszkańców miasta wskazanych przez MOPS. Spośród ponad 800 wskazanych osób znajdują się osoby przybywające w kwarantannie domowej oraz pod nadzorem epidemiologicznym. Jednostka OSP  Kijewo Królewskie  przy współpracy z Urzędem Gminy udzieliła pomocy przy rozładowaniu do miejscowego GOPS żywności przkazanej z Banku Żywności. Strażacy w najbliższych dniach wezmą udział w dostarczeniu gotowych pakietów żywnościowych pod wskazane adresy.