Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Finał powiatowy OTWP w Chełmnie

13 kwietnia 2018r. w sali sztabowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbyły się eliminacje szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem eliminacji powiatowych jest Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Starostwo Powiatowe.

W finale powiatowym wzięło udział 32 uczestników podzielonych na 3 grupy wiekowe: szkoły podstawowe klasy I-VI, szkoły podstawowe klasy VII i gimnazja klasy II i III oraz ostatnią grupę stanowiły szkoły ponadgimnazjalne.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie st.sekc. Kasper Korczak, kpt. Tomasz Guzek, druh Andrzej Janowski oraz druh Kazimierz Traczyk.
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań.

Podczas podsumowania turnieju Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st.bryg. Karol Utrata podziękował uczestnikom za udział w turnieju, a obecnemu na rozstrzygnięciu turnieju Staroście Chełmińskiemu, Zdzisławowi Gamańskiemu za ufundowanie przez Zarząd Powiatu nagród, które otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.             ,

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych wezmą udział w finale wojewódzkim, który odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018r. w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie.

Wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe klasy I-VI:

1 miejsce – Oskar Witkowski uczeń Szkoły Podstawowej w Małych Łunawach

2 miejsce – Krystian Osika uczeń Szkoły Podstawowej w Stolnie

3 miejsce – Igor Grzeszczak uczeń Szkoły Podstawowej nr 4  w Chełmnie

4 miejsce – Damian Kurowski uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmnie

 

Szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz gimnazja klasy II-III

1 miejsce – Monika Rutkowska uczennica Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim

2 miejsce – Magdalena Fiuk uczennica  Gimnazjum w  Lisewie

3 miejsce – Aleksander Niedzielski uczeń Szkoły Podstawowej nr 4  w Chełmnie

4 miejsce – Kinga Kulwicka uczennica Szkoły Podstawowej w Starogrodzie

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

1 miejsce – Julia Trzcińska uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie

2 miejsce – Weronika Filipek uczennica Liceum w Unisławiu

3 miejsce – Zuzanna Latańska uczennica ZSCKP w Grubnie

4 miejsce – Agata Magdziasz uczennica Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie