Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

     5 kwietnia br. w sali sztabowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbyły się eliminacje szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem eliminacji powiatowych jest Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Starostwo Powiatowe.

     W finale powiatowym wzięło udział 33 uczestników podzielonych na 3 grupy wiekowe: szkoły podstawowe klasy I-VI, szkoły podstawowe klasy VII VIII i gimnazja klasy III oraz ostatnią grupę stanowiły szkoły ponadgimnazjalne.

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie st.sekc. Kasper Korczak, kpt. Tomasz Guzek, druh Andrzej Janowski oraz druh Kazimierz Traczyk.Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

     Podczas podsumowania turnieju Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st.bryg. Karol Utrata podziękował uczestnikom za udział w turnieju, a obecnemu na rozstrzygnięciu turnieju Staroście Chełmińskiemu, Zdzisławowi Gamańskiemu za ufundowanie przez Zarząd Powiatu nagród, które otrzymali  uczestnicy konkursu.             ,

     Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych wezmą udział w finale wojewódzkim, który odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. w Bobrownikach w powiecie lipnowskim.

Zwycięzcy konkursu:

Szkoły podstawowe klasy I-VI:

Emilia Żuchowska uczennica Szkoły Podstawowej w Trzebczu Szlacheckim

Szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz gimnazja klasy II-III

Aleksander Niedzielski uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie

Szkoły ponadgimnazjalne:

Julia Trzcińska uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie