Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Działania KP PSP w Chełmnie w ramach kampanii społecznej “BEZPIECZNE FERIE”

Działania KP PSP w Chełmnie w ramach kampanii społecznej
“BEZPIECZNE FERIE”

 

            W ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej “BEZPIECZNE FERIE” funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie przeprowadzili szereg przedsięwzięć mających na celu propagowanie bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych 2018. W szkołach na terenie powiatu chełmińskiego przeprowadzono pogadanki oraz pokazy sprzętu ratowniczego związanego z działaniami prowadzonymi na zamarzniętych akwenach wodnych. Podczas spotkań edukacyjnych instruowano dzieci i młodzież o sposobach prawidłowego postępowania z osobami wychłodzonymi, udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w przypadku załamania się lodu. Strażacy z JRG Chełmno przeprowadzili szereg ćwiczeń symulujących ratowanie osób pod którymi załamał się lód.

 

Opracował: st. sekc. inż. Kasper Korczak