Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Czujki tlenku węgla dla mieszkańców powiatu chełmińskiego.

Czujki tlenku węgla dla mieszkańców powiatu chełmińskiego.

W związku z trwającą  kampanią edukacyjno-informacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pt. “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, dotyczącą  zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla, Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie, st.bryg. Karol Utrata wystąpił do Starosty Chełmińskiego, Burmistrza Miasta Chełmna, Wójtów Gmin, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zarządców nieruchomości z propozycją włączenia się do tej ważnej akcji promującej bezpieczeństwo. Włodarze z chęcią zaakceptowali koncepcję, w związku z którą wspólnie zakupiono 85  czujników tlenku węgla monitorujących pomieszczenia pod kątem obecności tego niebezpiecznego medium, które corocznie w sezonach grzewczych powoduje śmierć kilkudziesięciu osób a zatrucie kilkuset. Na terenie miasta i powiatu chełmińskiego przy pomocy miejskiego oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej wytypowane zostaną rodziny, które do ogrzewania swoich domów i mieszkań stosują piece na paliwo stałe, w tym kaflowe zlokalizowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Czujniki tlenku węgla zamontują zespoły złożone z funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciela ośrodka pomocy społecznej w danej gminie oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Tegoroczna akcja montażu czujników jest podstawową formą działań prewencyjnych, mających na celu upowszechnienie podobnych przedsięwzięć w kolejnych latach z udziałem samorządów i nie tylko.