Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

   Komendę Powiatową PSP w Chełmnie od  4 do 7 listopada br. odwiedziło blisko 200 dzieci i młodzieży z chełmińskich szkół i przedszkoli. Tak liczna obecność to odpowiedź tych instytucji na zaproszenie funkcjonariuszy komendy,  by  w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zapoznać gości z mobilnym symulatorem zagrożeń pożarowych. Ten  użyczony na kilka dni z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu inteligentny model  budynku jednorodzinnego oraz makieta przedstawiająca zagrożenia mogące wystąpić w otaczającym nas środowisku okazały się doskonałym narzędziem by uczestnicy pokazu zdobyli lub usystematyzowali wiedzę na temat bezpiecznych zachowań oraz przyczyn powstania zagrożeń. Spotkania z uczniami i przedszkolakami były również okazją do zaprezentowania sprzętu na wyposażeniu JRG oraz przypomnienia podstawowych zasad pierwszej pomocy.