Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze w zakładzie “Medos”

W dniu 20 lutego br. odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w zakładzie “Medos” w Chełmnie. W wyniku zaprószenia ognia doszło do pożaru kartonów w pakowni. Po przeprowadzeniu ewakuacji i przeliczeniu stanu osobowego ewakuowanych okazało się, że w pomieszczeniu pozostała jedna osoba. Po dotarciu na miejsce zastępów JRG Chełmno osoba odpowiedzialna za ewakuację przekazała niezbędne informacje do prowadzenia akcji ratowniczej Kierującemu Działaniem Ratowniczym. Po dokonaniu wstępnego rozpoznania podjęto decyzję o wprowadzeniu 2 ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych wraz z linią szybkiego natarcia w celu znalezienia osoby poszkodowanej i ugaszenia pożaru. Nieprzytomnego pracownika znaleziono w strefie silnego zadymienia i ewakuowano go ze strefy niebezpiecznej. Druga część ćwiczeń polegała na sprawdzeniu wydajności sieci hydrantowej zakładu “Medos”. Po zakończonych ćwiczeniach zorganizowano pokaz i szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) dla pracowników działu, w którym prowadzono ćwiczenia. Na tym ćwiczenia zakończono.