Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Ćwiczenia doskonalące “Las 2019” w Chełmnie

           29 maja 2019 r. w na terenie poligonu wojskowego w Chełmnie odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia doskonalące pod kryptonimem “Las 2019”, których organizatorem była KP PSP w Chełmnie. W ćwiczeniach, których celem było  prowadzenie w trudnym terenie skutecznych działań gaśniczych podczas pożarów lasów udział wzięło 19 zastępów PSP i OSP z powiatów grudziądzkiego, tucholskiego, świeckiego oraz chełmińskiego. Ćwiczenia miały również na celu doskonalenie współpracy pomiędzy  jednostkami PSP i OSP z sąsiadujących powiatów w zakresie wykorzystania posiadanego sprzętu, dysponowania sił i środków do działań, organizacji łączności na potrzeby działań ratowniczych, współpracy stanowisk kierowania. Dodatkowo sprawdzono procedury postępowania podczas pożarów terenów leśnych, w tym współpracy ze służbą leśną oraz Policją. Zadaniem zastępów było ugaszenie pożaru poszycia leśnego z wykorzystaniem dostępnego sprzętu oraz budowa zaopatrzenia wodnego z wykorzystaniem pojazdów pożarniczych, motopomp i zbiorników wodnych. Na kończącym ćwiczenia podsumowaniu Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st.bryg. Karol Utrata podziękował przybyłym zastępom za prawidłowe wykonanie założeń do ćwiczeń i zaprosił na strażacki poczęstunek. Obserwatorami ćwiczeń ze strony Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu byli mł.bryg. Grzegorz Szymański oraz st.kpt. Leszek Baniecki. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 105 strażaków.