Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Profilaktyczny czwartek” w KP PSP w Chełmnie

   Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie była 18 lipca br. gospodarzem kolejnej akcji profilaktycznej wpisującej się w kampanię społeczną “Kręci mnie bezpieczeństwo”. Tym razem wspólnie z KP Policji oraz Strażą Miejską w Chełmnie zorganizowano akcję pod tyt. „Profilaktyczny Czwartek” pod patronatem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy Urzędzie Miasta Chełmno. Głównym celem akcji jest propagowanie zdrowego trybu życia, przeciwstawienie się problemowi uzależnień od środków psychoaktywnych, Internetu oraz innym problemom, z którymi boryka się młodzież oraz dzieci. W trakcie imprezy strażacy zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności samochody pożarnicze i sprzęt ratowniczy wykorzystywany podczas działań. Wszyscy chętni mogli założyć ubranie specjalne oraz hełm i zająć miejsce w kabinie samochodu, aby przez chwilę poczuć się prawdziwym strażakiem. Największą atrakcją dla dzieci była jak zawsze możliwość rozwinięcia linii gaśniczej i podawanie prądu wody w wyznaczone miejsce oraz poszukiwania przedmiotów w zadymionym namiocie. Pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny zaprezentowali również funkcjonariusze Policji oraz Strażnicy miejscy. W ramach kampanii poruszono tematy dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, zasad udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w czasie gwałtownych burz oraz alarmowania służb przy wykorzystaniu numerów alarmowych 998 i 112. W trosce o bezpieczeństwo dzieci wypoczywających na wsi zaapelowano o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac w gospodarstwach rolnych.