Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

             W dniu 22 maja br. w ramach  trwającej  kampanii społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP pod hasłem “Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Stop pożarom traw” Komendę Powiatową PSP w Chełmnie odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej  nr 2 w Chełmnie. Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z zagadnieniami związanymi z trwającymi kampaniami. W trakcie pobytu w komendzie dzieci obserwowały pracę chełmińskich strażaków, począwszy od wpłynięcia zgłoszenia do Stanowiska Kierowania poprzez alarmowanie oraz wyjazd zastępów do akcji. Zostały również omówione tematy związane z zachowaniem przepisów ppoż. zasad korzystania z numerów alarmowych 998 i 112. Strażacy  zaprezentowali  swoje umundurowanie i sprzęt będącym na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. W formie nauki przez zabawę wykorzystano namiot pneumatyczny wraz z wytwornicą dymu, symulując zadymienie  w pomieszczeniach podczas pożaru. Zostały również zorganizowane konkursy, między innymi przeciąganie węża strażackiego z kurtyną wodną oraz tor przeszkód.

 

Opracował kpt. Tokarczyk Artur