Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych strażaków.

W dniu 29 maja 2018 roku na placu Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych strażaków. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie  st. bryg. mgr inż. Karol Utrata, a uroczystość prowadził dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej -bryg. mgr inż. Jakub Grzywacz w obecności pocztu sztandarowego oraz zmian służbowych. Rotę ślubowania, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej złożyli: str. Tomasz Bieńkowski, str. Łukasz Duchnowski oraz str. Wojciech Gumiński.
Przyjmujący ślubowanie złożył podpis na aktach ślubowania oraz przywitał nowo przyjętych funkcjonariuszy w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.