Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Odprawa roczna Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie


      Odprawa roczna Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie – st. bryg. Karola Utraty z Prezesami i Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmińskiego.

      Dnia 13 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbyła się odprawa roczna.  Rozpoczęcia spotkania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie – st. bryg. Karol Utrata. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – dh Sławomir Stachewicz, Komendanci Gminni OSP oraz Prezesi i Naczelnicy OSP powiatu chełmińskiego, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie.

      Podczas narady dokonano  podsumowania działań zrealizowanych w 2018 roku oraz ustalono plan działania na rok bieżący Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja dotycząca bieżących spraw.

Opublikowane w Aktualności, Ogłoszenia | 15 lutego 2019

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wobec jednego kandydata

Opublikowane w Ogłoszenia | 31 stycznia 2019

Bezpieczne ferie w powiecie chełmińskim

      24 oraz  25 stycznia 2019 roku strażacy KP PSP w Chełmnie w trosce 
o bezpieczeństwo uczniów oraz realizując założenia kampanii pod nazwą „Bezpieczne Ferie”  na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim oraz w chełmińskim kinoteatrze “Rondo” przeprowadzili spotkania o charakterze prewencyjno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży.  Przedstawiono zasady bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych w tym min.  jak w bezpieczny sposób można pomóc osobie znajdującej się w wodzie, jak prawidłowo zgłosić takie zdarzenie do służb ratowniczych, w jaki sposób pomóc osobie zmarzniętej i nieprzytomnej. Ponadto strażacy zaprezentowali sprzęt używany w ratownictwie wodno-lodowym.

      Korzystając z okazji spotkania funkcjonariusze  w  ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przekazali również podstawowe informacje na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem tlenku węgla. Uczestnicy spotkań mieli okazję sprawdzenia oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Współorganizatorami spotkań były Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim oraz Chełmiński Dom Kultury.
Zdjęcia KP PSP Chełmno

Opublikowane w Aktualności, Ogłoszenia | 29 stycznia 2019

Obowiązek usuwania śniegu i nawisów lodowych z dachu

      Prognozowane intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej.

      Przypominamy, że obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów.

      W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi, zawiewaniu śniegu oraz niskich temperaturach. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty w mediach. Podczas planowania podróży należy uwzględnić zagrożenia wynikające z występowania tych zjawisk, bowiem mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.

Opracowanie: KG PSP
Wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

Opublikowane w Aktualności, Ogłoszenia | 9 stycznia 2019

Uroczyste wręczenie kart paliwowych jednostkom OSP w KSRG z powiatu chełmińskiego

      W dniu 27 grudnia br. w KP PSP w Chełmnie odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego st.bryg. Karola Utraty z Prezesami i Naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu chełmińskiego. Podczas spotkania st.bryg. Karol Utrata uroczyście przekazał druhom karty rabatowe na zakup paliw na stacjach PKN ORLEN. Umowę w tym zakresie 9 grudnia br. w siedzibie PKN ORLEN, pomiędzy PKN ORLEN podpisali  Prezes Zarządu Daniel Obajtek, oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Program lojalnościowy wchodzi w życie już 1 stycznia 2019 r. Uprawnionymi do  udziału  w programie są strażacy posiadający przeszkolenie i uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych, działający w OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. PKN ORLEN w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych” systematycznie przekazuje środki finansowe. W ciągu 18 lat jednostki straży pożarnych otrzymały ponad 12 milionów złotych, które zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego. 

Opublikowane w Aktualności, Ogłoszenia | 28 grudnia 2018